Ring – så kommer vi!

En liten kommun som Ockelbo är väldigt beroende av att det finns företagare. Företagare som skapar arbetstillfällen, arbetstillfällen som ger skatteintäkter och därmed förutsättningar för det som en kommun ska hålla på med.

Men det måste också finnas en vilja, och intresse, att möta de företagare som finns i kommunen. Det går inte att sitta på sin kammare och vänta på att ”någon annan” ska ta tag i saker. Jag är övertygad om att företagarna har en hel del annat för sig än att ringa och bjuda in.

Om intresset finns, har jag ett bra tips. Jag tror att vissa partier gjorde det under valrörelsen – knacka dörr. Jag tror det skulle uppskattas mycket mer än att bli uppmanad att ring – så kommer vi!  

AnnonS_1