Utvecklade eller ?

Ser en platsannons i dagen Arbetarbladet där ett utvecklingsorienterat bostadsbolag söker en ekonomichef. Hm det låter intressant  men nu råkar det stå att det är ett kommunalt bostadsbolag.

Ett bolag som efter två år ännu inte lyckats hitta en lösning för den tomma fd konsumlokalen i centrala Ockelbo.

Om man skulle titta hur man gör i andra kommuner så kan man hitta mycket intressant men det kanske är – bäst att uppfinna hjulet själv… I skånska Svalöv, där blir tomma affärslokaler lägenheter istället. Det är spännande.

Sen kan man fråga sig om vad nästa chefstjänst blir -fastighetschef? För det behövs verkligen en vd, ekonomichef och fastighetschef i ett bolag med 26 anställda!

Endast i Ockelbo är majoritet och opposition samma sak!?

Jag läste i dagens Arbetarbladet om Centerns starke man som nu lämnar politiken. I artikel framgår att C under lång tid samarbetat med S men det framgår inte att under den tiden har socialdemokraterna samtidigt belönat centern med oppositionspengar.

Ockelbo är en av få kommuner i landet som inte tycker sig har råd med demokrati d.v.s. man tycker inte att det finns något behov av att ha ett oppositionsråd (ur ett ekonomiskt perspektiv så delar naturligtvis kommunalråd och oppositionsråd på en tjänst).

Men det är klart att om man tycker att sin samarbetspart samtidigt är oppositionsparti är det förståeligt eller?

Ny kompetens efterfrågas!

I kommunens nya(?) skolorganisation efterfrågas ytterligare en kompetens. Förutom pedagogisk färdigheter behövs numer även ett gott handlag med snabeldraken eller liknade verktyg! Då skolan bara städas varannan dag får pedagoger själva städa sina klassrum och gemensamma utrymmen.

Jag har hört höga klagotoner om det man tycker är administrativa pålagor såsom omdömen, betyg osv men detta är nytt för mig.

Det kanske är det som utlovade(S) i valrörelsen ”en skola som Ockelbo hittills aldrig skådat”…

Förklaring följer?

Jag läste i dagens Arbetarbladet att Ockelbo kommun har anställt en journalist, en journalist som ska berätta kommunens historia om var varför kommunen gör si eller så.

Det ska bli intressant att se om eller snarare läsa om hur hon kommer att beskriva det faktum att kommunen inte brytt sig om drift och underhållskostnaderna på den nya perslundaskolan, motivet till den samarbetsbonus som ges till ett av majoritets partierna, hur man räknar plastfördelning i styrelse och nämnder eller för den delen med vilken strategi kommunen ska arbeta för att komma ur den djupa grop som vi befinner oss i.

För tyvärr verkar kommunen fortsätta gräva allt djupare ner istället för att ta kliva upp ur gropen.

Elefant i glashus?

Vid gårdagen fullmäktigesammanträde, för övrigt mitt sista som vice ordförande, trampade jag nog på flera ömma tår. Speciellt när det gällde förslaget om nya bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda. Förslaget påverkar inte Ockelbo kommun under denna mandatperiod. Exempelvis kan nu sittande kommunalråd avgå vid 50 års ålder och bli försörjd av skattebetalarna liksom hans föregångare tills hans ålderspension betalas ut.

Vår uppfattning var att det nya förslaget ska vara så utformat att exempelvis även nu sittande förtroendevalda också ska omfattas av det förändrade pensionsvillkoren när det väl träder i kraft. Genom att göra förändring innan nya uppdrag tilldelas ges de som idag innehar ett politiskt förtroendeuppdrag, som omfattas av förändringen, möjligheten att välja om man är beredd att accepterad den förändringen.

Tyvärr delade inte majoriteten av fullmäktige vår tankar. Inte heller förstod några att det är upp till varje kommun att själv välja om man vill följa SKL:s rekommendationer eller att göra egna, kompletterar med tillägg eller liknande. Att påstå att något annat visar på enbart okunskap.

Jag trampade även runt när jag ifrågasatte den samarbetsbonus, eller som vi i oppositionen säger oppositionsersättning, som socialdemokraterna ”ger” den part man samarbetar med för att uppnå en stabil majoritet.

Man kan inte både äta kakan och samtidigt ha den kvar eller om man så vill, man kan inte vara i majoritet och samtidigt vara i opposition! Tyvärr delade inte majoriteten min syn på detta!

Kommunal egendom – utan värde?

När en kommun eller varför inte kommunala bolag inte längre sköter om sina egna resurser är det lätt för oss medborgare att misströsta. Får det gå för långt blir slutnotan mycket högre än vad det skulle blivit att direkt ta hand om problemet. Ett exempel är fönsterväggen vid bysjöbacke och toalettskylten vid kvarteret uret. Hade fönstren och skylten fixats till direkt hade insatsen varit låg men nu när det tillåtits att gå så här lång blir notan naturligtvis högre. Toaletterna är för den delen inte heller tillgängliga då de är låsta! Släpphänthet sänder dessutom signaler om att allas vår gemensamma kommunala egendom har inget värde-ingen bryr sig.

James Wilson, amerikansk konservativ, hade en teori som gick ut på att det gällde att snabbt laga pangade rutor i hus, eftersom huset annars skulle framstå som oproportionerligt mindre värt, kanske till och med obebott. Snart skulle någon annan kasta en sten genom en annan ruta och sedan en till och därefter var det liksom inget hus mer, snarare en ruin. Och vad betyder det för grannhusen och dess invånare? Och så vidare. Lämna en pangad ruta och snart har du skapat slum. Det är lätt att dra paralleller till det som händer omkring oss.

glantan_2014 toa_uret_2014