Kommunal egendom – utan värde?

När en kommun eller varför inte kommunala bolag inte längre sköter om sina egna resurser är det lätt för oss medborgare att misströsta. Får det gå för långt blir slutnotan mycket högre än vad det skulle blivit att direkt ta hand om problemet. Ett exempel är fönsterväggen vid bysjöbacke och toalettskylten vid kvarteret uret. Hade fönstren och skylten fixats till direkt hade insatsen varit låg men nu när det tillåtits att gå så här lång blir notan naturligtvis högre. Toaletterna är för den delen inte heller tillgängliga då de är låsta! Släpphänthet sänder dessutom signaler om att allas vår gemensamma kommunala egendom har inget värde-ingen bryr sig.

James Wilson, amerikansk konservativ, hade en teori som gick ut på att det gällde att snabbt laga pangade rutor i hus, eftersom huset annars skulle framstå som oproportionerligt mindre värt, kanske till och med obebott. Snart skulle någon annan kasta en sten genom en annan ruta och sedan en till och därefter var det liksom inget hus mer, snarare en ruin. Och vad betyder det för grannhusen och dess invånare? Och så vidare. Lämna en pangad ruta och snart har du skapat slum. Det är lätt att dra paralleller till det som händer omkring oss.

glantan_2014 toa_uret_2014