Elefant i glashus?

Vid gårdagen fullmäktigesammanträde, för övrigt mitt sista som vice ordförande, trampade jag nog på flera ömma tår. Speciellt när det gällde förslaget om nya bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda. Förslaget påverkar inte Ockelbo kommun under denna mandatperiod. Exempelvis kan nu sittande kommunalråd avgå vid 50 års ålder och bli försörjd av skattebetalarna liksom hans föregångare tills hans ålderspension betalas ut.

Vår uppfattning var att det nya förslaget ska vara så utformat att exempelvis även nu sittande förtroendevalda också ska omfattas av det förändrade pensionsvillkoren när det väl träder i kraft. Genom att göra förändring innan nya uppdrag tilldelas ges de som idag innehar ett politiskt förtroendeuppdrag, som omfattas av förändringen, möjligheten att välja om man är beredd att accepterad den förändringen.

Tyvärr delade inte majoriteten av fullmäktige vår tankar. Inte heller förstod några att det är upp till varje kommun att själv välja om man vill följa SKL:s rekommendationer eller att göra egna, kompletterar med tillägg eller liknande. Att påstå att något annat visar på enbart okunskap.

Jag trampade även runt när jag ifrågasatte den samarbetsbonus, eller som vi i oppositionen säger oppositionsersättning, som socialdemokraterna ”ger” den part man samarbetar med för att uppnå en stabil majoritet.

Man kan inte både äta kakan och samtidigt ha den kvar eller om man så vill, man kan inte vara i majoritet och samtidigt vara i opposition! Tyvärr delade inte majoriteten min syn på detta!