När 2014 lämnar över till 2015

Nu står vi inför ett nytt år och därmed nya liberala möjligheter. Efter ett spännande år med två valrörelser, först europavalet och sedan riksdags, landstings/region och kommunalval går vi nu in i ett nytt år. Ett år där vi liberaler i Ockelbo har dubbelt så många stolar i fullmäktige samt ordinarie ledamöter i kommunstyrelse och samtliga nämnder.

Efter mycket strul i riksdagen, där den rödgröna regeringen under nästa år tvingas styra efter alliansens budget kom det fram en överenskommelse mellan regeringen och allianspartierna. En överenskommelse som tyvärr gjorde att det inte blir något extra val i mars 2015. Ett extraval som kunde gjort att man sluppit undan ett fortsatt minoritetsstyre och en, efter överenskommelsen svag, opposition. Nu får vi vänta till 2018 på ett regeringsskifte!

I regionen, fd landstinget, hoppas jag att det liberala oppositionsarbetet efter en bra start med två interpellationer och debattartiklar fortsätter i samma anda. Jag kommer åtminstone att fortsätta skriva mina inlägg om saker jag tycker borde förändras!

Kommunpolitiken kommer under 2015 att präglas av en tydlig liberal opposition, där vi fortsätter peka på bättre sätt att använda de skatteintäkter som alla Ockelbobor mfl delar med sig av än det som majoriteten spenderar dem på.

Vi kommer fortsätta granska det hur kommunstyrelsen leder, samordnar och inte minst följer upp kommunens verksamhet. Och det behövs verkligen!

Byskolor kan bli bostäder – äntligen?!

I dagens Arbetarbladet kan man läsa att kommunen inte längre ser sig ha råd med de tomma f.d. byskolelokalerna då de beräknas kosta 2,5 miljoner kronor årligen. Nu ser man gärna att någon vill köpa och göra om dessa till bostäder, något som vi redan 2012 föreslog då det finns ett stort behov av nya bostäder.

Samtidigt är de styrande i kommunen villiga att med hull och hår köpa ytterligare 10 byggnader. Byggnader som behöver drift och underhåll som största sannolikhet överstiger de kostnader skolbyggnaderna drog med.

Men det är väl så att ändamålet helgar medlen!

Politiska sympatier och skolresultat.

Skolstatistik.se har publicerat intressant statistik över politiska sympatier och skolresultat. Inte förvånade var det så att i kommuner med hög andel röster på folkpartiet i riksdagsvalet är också det genomsnittliga meritvärdet högre.

Med tanke på att skolfrågan är viktig för folkpartiet är det nog också så att föräldrar med stort engagemang för skolfrågor, och som röstar på folkpartiet, också för över dessa värderingar till sina barn.

Bra när det skapar känslor

Vid gårdagens fullmäktigesammanträde skapade vårt budgetförslag känsloyttringar hos majoritetens frontfigur. Det blev ifrågasättande såsom om FP ville göra sig av med 5 kommunala tjänstemän då vi ville omfördela 2.3 mkr från kommunadministration. Nu var det så att vi i vårt förslag utgått från prognostiserat utfall för 2014 per oktober månad och sedan uppjusterat den summan med 3%.

Sedan kan man ju vända på steken och undra om majoriteten ska anställa ytterligare 5 tjänstemän?

Vidare ville vi omfördela bidrag till wij trädgårdar om ca 1 mkr till skolans område så att de slipper försämra kvaliteten på undervisningen.
Varpå frågan om FP vill lägga ner wij trädgårdar kom. Fråga om wij trädgårdar blir aktuell i vår men det är klart att lägga ner 20-25 mkr är nog lite väl magstarkt som situationen är.

Det som inte har kommit fram är även om kommunen skulle köpa fastigheten av wij trädgårdar och dess 10 byggnader för 11,2 mkr så kommer kommunen fortfarande bistå Wij trädgårdar med ca 7-7,5 mkr i borgensåtagande, korta och långa lån. Tillkommer gör även de tre pantbrev om 3.9 mkr som fastigheten belastas med och som antingen följer med vid köpet eller som kommunen måste lösa. Totalt blir det ca 23 mkr.

Till saken hör att kommunen då får ytterligare 10 byggnader som nog behöver en del rust och underhåll, och det här med underhåll är som bekant inte kommunens starka sida.

Jag fick även en intressant synpunkt från en Ockelbobo igår; varför inte ha en folkomröstning. Det verkar som det finns två läger, de som är för och de som är emot denna okritiska satsning på de som åker härifrån!

Kommunens flaggskepp eller snarare regalskeppet Vasa

Wij trädgårdar är i ordentlig ekonomisk knipa. Media rapporterar att bolaget riskerar konkurs om inte kommunen bidrar med 2,1 miljoner. PWC konstaterar i en rapport att det snarare är ett likviditetsproblem, pengarna räcker bara till mitten av jan 2015, än brist på kapital.

Egentligen samma visa som varje år och det liknar Grevinnan och betjänten på nyårsafton ” The same procedure as every year, James”. Det är en verksamhet som inte bär sig utan kommunalt stöd, till skillnad från de andra lokala företagarna inom samma bransch.

Styrelseordföranden i Wij trädgårdar S Nordqvist menar ” Jag ser det inte som att Wij står på sina bara knän och tigger pengar av kommunen. Snarare erbjuder vi kommunen att lyssna på nya offensiva, kraftfulla, satsningar som kan bidra till att stärka hela kommunen. Wij trädgårdar är kommunens flaggskepp, säger Nordqvist.”

De satsningar som Nordqvist talar om är inte finansierade utan här kommer säkert kommunen få skjuta till mer medel. Den uppmärksamme noterar att det är samma Nordqvist som var kommunalråd,  kommunens starke man 2002 när stiftelsen startades.

Det hela liknar mer och mer ett kommunens regalskeppet Vasa, och vi vet alla vad som hände med det…