Bra när det skapar känslor

Vid gårdagens fullmäktigesammanträde skapade vårt budgetförslag känsloyttringar hos majoritetens frontfigur. Det blev ifrågasättande såsom om FP ville göra sig av med 5 kommunala tjänstemän då vi ville omfördela 2.3 mkr från kommunadministration. Nu var det så att vi i vårt förslag utgått från prognostiserat utfall för 2014 per oktober månad och sedan uppjusterat den summan med 3%.

Sedan kan man ju vända på steken och undra om majoriteten ska anställa ytterligare 5 tjänstemän?

Vidare ville vi omfördela bidrag till wij trädgårdar om ca 1 mkr till skolans område så att de slipper försämra kvaliteten på undervisningen.
Varpå frågan om FP vill lägga ner wij trädgårdar kom. Fråga om wij trädgårdar blir aktuell i vår men det är klart att lägga ner 20-25 mkr är nog lite väl magstarkt som situationen är.

Det som inte har kommit fram är även om kommunen skulle köpa fastigheten av wij trädgårdar och dess 10 byggnader för 11,2 mkr så kommer kommunen fortfarande bistå Wij trädgårdar med ca 7-7,5 mkr i borgensåtagande, korta och långa lån. Tillkommer gör även de tre pantbrev om 3.9 mkr som fastigheten belastas med och som antingen följer med vid köpet eller som kommunen måste lösa. Totalt blir det ca 23 mkr.

Till saken hör att kommunen då får ytterligare 10 byggnader som nog behöver en del rust och underhåll, och det här med underhåll är som bekant inte kommunens starka sida.

Jag fick även en intressant synpunkt från en Ockelbobo igår; varför inte ha en folkomröstning. Det verkar som det finns två läger, de som är för och de som är emot denna okritiska satsning på de som åker härifrån!