Politiska sympatier och skolresultat.

Skolstatistik.se har publicerat intressant statistik över politiska sympatier och skolresultat. Inte förvånade var det så att i kommuner med hög andel röster på folkpartiet i riksdagsvalet är också det genomsnittliga meritvärdet högre.

Med tanke på att skolfrågan är viktig för folkpartiet är det nog också så att föräldrar med stort engagemang för skolfrågor, och som röstar på folkpartiet, också för över dessa värderingar till sina barn.