Byskolor kan bli bostäder – äntligen?!

I dagens Arbetarbladet kan man läsa att kommunen inte längre ser sig ha råd med de tomma f.d. byskolelokalerna då de beräknas kosta 2,5 miljoner kronor årligen. Nu ser man gärna att någon vill köpa och göra om dessa till bostäder, något som vi redan 2012 föreslog då det finns ett stort behov av nya bostäder.

Samtidigt är de styrande i kommunen villiga att med hull och hår köpa ytterligare 10 byggnader. Byggnader som behöver drift och underhåll som största sannolikhet överstiger de kostnader skolbyggnaderna drog med.

Men det är väl så att ändamålet helgar medlen!