När 2014 lämnar över till 2015

Nu står vi inför ett nytt år och därmed nya liberala möjligheter. Efter ett spännande år med två valrörelser, först europavalet och sedan riksdags, landstings/region och kommunalval går vi nu in i ett nytt år. Ett år där vi liberaler i Ockelbo har dubbelt så många stolar i fullmäktige samt ordinarie ledamöter i kommunstyrelse och samtliga nämnder.

Efter mycket strul i riksdagen, där den rödgröna regeringen under nästa år tvingas styra efter alliansens budget kom det fram en överenskommelse mellan regeringen och allianspartierna. En överenskommelse som tyvärr gjorde att det inte blir något extra val i mars 2015. Ett extraval som kunde gjort att man sluppit undan ett fortsatt minoritetsstyre och en, efter överenskommelsen svag, opposition. Nu får vi vänta till 2018 på ett regeringsskifte!

I regionen, fd landstinget, hoppas jag att det liberala oppositionsarbetet efter en bra start med två interpellationer och debattartiklar fortsätter i samma anda. Jag kommer åtminstone att fortsätta skriva mina inlägg om saker jag tycker borde förändras!

Kommunpolitiken kommer under 2015 att präglas av en tydlig liberal opposition, där vi fortsätter peka på bättre sätt att använda de skatteintäkter som alla Ockelbobor mfl delar med sig av än det som majoriteten spenderar dem på.

Vi kommer fortsätta granska det hur kommunstyrelsen leder, samordnar och inte minst följer upp kommunens verksamhet. Och det behövs verkligen!