Efter domen – satsa på primärvården

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar som ställer krav på rutiner, riskanalyser och uppföljning av arbetsmiljön men även en handlingsplan om belastningen på läkarna kan bli för hård. Det är innebörden av en dom från förvaltningsrätten som bygger på ett beslut från Arbetsmiljöverkets tillsyn av primärvården i Örebro läns landsting.

Måttet med 1 500 listade patienter per allmänläkare är ett riktvärde som i många år använts i såväl riksdagsbeslut om sjukvården som av läkarförbundet även flera landsting har det som mål. Riksdag och regering har särskilt betonat läkarens roll för att skapa kontinuitet inom primärvården. Bristen på allmänläkare har länge varit ett problem och år 2000 beslutade riksdagen att antalet allmänspecialister skulle öka i syfte att förbättra personaltätheten och därmed kontinuiteten.

Samtidigt som allt fler nya legitimationer utfärdas går många allmänspecialister i pension de närmaste åren. Det leder till att tillgången på allmänspecialister, enligt Socialstyrelsens prognos över sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt tandvården åren 2012-2025, beräknas minska med 11 procent till 2025.

I Riksrevisionen granskning av staten och vården konstateras att region Gävleborg har cirka 20 procent fler listade patienter per allmänläkare än vad detta riktvärde anger. Samtidigt är kanske 1500 patienter per allmänläkare det är en alltför blygsam målsättning! Om man tittar på primärvården i våra grannländer så noterar man en viss skillnad. I Norge har man en fast allmänläkare per 1200 invånare, i Danmark en per 1000. Det är snarare ditåt vi ska sikta om vi verkligen ska leva upp till en god primärvård.

För att möta framtidens utmaningar, med en åldrande befolkning och skenande kostnader är lösningen glasklar. Satsa på primärvården, så tjänar man igen pengarna med ränta. Man får dessutom en nöjdare och friskare befolkning, och mindre onödig sjukvårdskonsumtion.

Det handlar egentligen bara om politisk vilja, något som nu verkar saknas!

Stig Mörtman FP
Debattartikel publicerad i Arbetarbladet 28/12 2014, 7/1 2015 , Gefle Dagblad 3/1 2015, helahalsingland.se 23/12 2014, Läkarförbundet 23/12 2014