Grönröd sjukvård

I en debattartikel i flera av länets tidningar hävdar Kenneth Nilshem (C) som en majoritetens företrädare att ett ”grönrött styre levererar”. Han menar att den nya majoriteten i region Gävleborg tar ansats utifrån en långsiktigt hållbar utveckling!

Om man tittar på vad den grönröda majoriteten, i stort sett samma laguppställning som i dag med undantag av vänsterns inhopp, i dåvarande landstinget Gävleborg levererade under tidigare år så är det inte så imponerande.

Vi har alla under åren kunnat läsa om de problem som vår sjukvård har brottas med. Var det inte landstingets behov av inhyrd personal, överbeläggningar eller personalflykt från akuten så har det varit orimliga arbetssituationer där vårdpersonalen inte känner att de kan ta ansvar för den vård de ger.

Under åren har även landstinget varit föremål hos Arbetsmiljöverket när det gäller vitesbeloppen kring för arbetsmiljörisker kopplade till överbeläggningar. Och i den senaste statistiken från Sveriges kommuner och landsting (SKL) pekas på att region Gävleborg återigen toppar listan över överbeläggningar.

Överbeläggningar som påverkar patienternas integritet. En integritet som äventyras när man ligger i korridorer bakom en skärm och blir belyst av lysrör, vilket i sig nog är en situation som passar bättre åt hobbyodlaren som driver upp chiliväxter än sjuka patienter. En överbeläggning som även påverkar den vård som patienterna är i behov av, i form av stressad personal!

Samtidigt finns det ytterligare en patient och personalsäkerhetsaspekt i överbeläggningsproblematiken och det är när överbeläggning medför att patientsängar placeras i sjukhuskorridorer och dessa då blockerar brand- och utrymningsvägar!

Detta visar med all tydlighet på att allas vår sjukvård är i stort behov av förändring och förbättring samt att de skarpaste idéerna om framtiden nog inte kommer från det rödgröna laget, de som placerat länets innevånare på avbytarbänken!

Carina Östansjö (FP)
Stig Mörtman (FP)

Debattartikel publicerad i Arbetarbladet 17/12 2014, Gefle Dagblad 18/12 2014,
Din Lokaltidning v115