Nya attraktiva villatomter

Nu ska kommunen försöka att locka till sig förhoppningsvis nya innevånare genom att sälja ett dussin villatomter. Det är på tiden, men än har åtminstone inte jag sett om det är nog för att komma ifrån den handlingsförlamning som varit sedan 2006, när det gäller strategier om boende och bostäder.

När fullmäktige har antagit ett nytt bostadsförsörjningsprogram först då vet vi om det finns en tanke och vilja framåt! Finns det inga bostäder blir det svårt att öka på innevånarantalet!