Demokrati på riktigt eller som ett evenemang?

Sedan mitten av 1970-talet har det hållits över 150 lokala folkomröstningar i ett 80-tal svenska kommuner. I många europeiska länder är utvecklingen ännu tydligare. Dessutom har medborgarnas rösträtt i sakfrågor stärkts stegvis genom till exempel rätten till medborgarförslag, lokala och regionala folkinitiativ.

Kan man ställa den representativa demokrati mot direktdemokrati och hävda att valkampanjer generellt har en hög kvalitet på budskapen och är balanserade medan opinionsbildningen inför en folkomröstning är av lägre kvalitet och obalanserad?

I exempelvis debatten efter folkomröstningen om trängselavgift i Göteborg har det bland annat lyfts fram att vår representativa demokrati passar dåligt med direktdemokratiska inslag som folkinitiativ och folkomröstningar. Som tur är ska nu ett nationellt samtal föras inom ramen för den statliga demokratiutredningen och det leder förhoppningsvis till förslag på reformer som förbättrar medborgarnas möjligheter att delta och ha inflytande, så att den representativa demokratin stärks som det heter i regeringens direktiv.

Jag tror att det är både riktigt och viktigt att ge medborgarna möjligheten att ställa en fråga till alla genom ett folkinitiativ och få ett svar av alla genom en folkomröstning, demokratin mår bra av samtal som inte styrs av små, maktfulla grupperingar.

Det är länge sedan de politiska partierna var ensamma som kontaktytor mellan medborgarna och det politiska systemet. I dag är några få procent av Sveriges röstberättigade medlemmar av i ett politiskt parti och medelåldern för de partiaktiva ligger långt över riksgenomsnittet. Samtidigt finns det tecken på ett stort politiskt intresse bland medborgarna, exempelvis som det stora antalet medborgarförslag, folkinitiativ och folkomröstningar tydliggör.

Det vi kan lära oss av tidigare exempel är att inte längre se de indirekta (parlamentariska) och direkta (medborgerliga) inslagen i vårt folkstyre som motpoler utan naturliga och även nödvändiga kompletteringar som bidrar till att göra vår representativa demokrati ännu lite mera representativ.

På det regionala planet har den nya regionen och dess politiska majoritet nyligen presenterat ett, om än taffligt, försök till att närma sig medborgarna i länet. Detta sker i en from där man via tv programmet TV-Gävleborg ”talar till folket” och antagligen förväntar sig att de är nöjda!

Annars så finns det i Ockelbo en alldeles utmärkt möjlighet att prova på direkt demokrati och det är då det gäller om kommunen ska rädda Wij trädgårdar med många, många skattekronor eller satsa dessa på skolbarnen!

Debattartikel publicerad i Arbetarbladet 27/1, Gefle Dagblad 5/2 2015