Oförutsedda saker dyker upp

Läser i dagens Arbetarbladet om Perslundaskolan och den om- och nybyggnation den genomgår. Byggledaren konstaterar att det dykt upp saker under resans gång men det får man hantera, det är så när man bygger om en gammal kåk!

Så borde det ju inte vara – man var ju så säker på sin sak att man minskade ner andelen oförutsedda utgifter till bara 6 %? Åtminstone i det underlag som kommunfullmäktige fattade beslut på!