Tom lokal – det måste vi utreda

Den gamla konsumlokalen i Ockelbo har stått tom sedan början av 2013. Att hitta en ny hyresgäst visade sig vara en svår uppgift. Så pass svår att Ockelbogårdar har fått tillsätta en projektledare för att utreda möjligheterna att hyra ut lokalen!

Undra vad utredningen kommer fram till – dag att prova marknadshyra kanske?

Men nu finns det två företagare från Sandviken som är intresserade men de får inte låna pengar av bankerna. Något som får kommunalrådet att bli ruskigt irriterad och säger, till GD, att bankerna stoppar utvecklingen i glesbygdskommuner!

Swedbanks representant säger att det, generellt, i ett kreditbeslut är jättemånga parametrar som vägs in. Det första är återbetalningsförmågan från kunden. Sedan är det andra saker som bland annat hur marknaden ser ut och vad det är för affärsidé.

Är det därför Wij trädgårdar ständigt lånar pengar av kommunen?