Pengar till myllan

Läser i diverse media om en av kommunens pengaslukande verksamheter -Wij trädgårdar. Fortsättningsvis ska verksamheten ”hanka sig fram” då den tidigare VD fick lämna bolaget efter bara ett år bakom rodret, som skäl anges att bolaget behöver spara pengar!

Problemet är att det verkar saknas krafter eller förmåga att driva företag, eller rättare sagt driva ett företag som tjänar pengar på sin verksamhet.

När en verksamhet drivs av en kommun kan man alltid luta sig tillbaka på kommunkassan ifall man får ekonomiska problem och kan därför ta risker eller försöka genomföra saker som privata företag inte kan göra. De ekonomiska musklerna som skattebetalarna utgör innebär också att kommuner genomför investeringar som andra aktörer skulle anse för riskfyllda eller olönsamma.

Det har nu gått mer än 12 år sedan verksamheten startades och fortfarande går inte verksamheten ihop sig. Mer och mer börjar, tyvärr, denna verksamhet mest att likna en SAP* verksamhet!

Detta försök att placera kommunen på kartan nog kostar mer än det smakar. Ska verksamheten fortleva måste kommunen låta driftiga entreprenörer och företagare ta över annars blir det som August Strindberg skrev i Hemsöborna – och så fick vi hanka me’n, och nu lär vi ha honom till döddagar.

*SAP= Spendera Andras Pengar