Inhopp gav interpellationer

Under den gångna veckan hade jag förmånen att få agera ledamot i regionfullmäktige, jag är annars 1:e ersättare, och då passade jag att lämna in fem interpellationer. Svar kommer får jag hoppas vid regionfullmäktige i april.

– Antalet patienter per läkare (länk)
– Kunskap minskar sjukhusinläggningar (länk)
– Benskörhet (länk)
– eHälsa (länk)
– Innovationssatsning inom hälso- och sjukvården (länk)