När argumenten tryter kommer rallarsvingarna fram

Vid kommunfullmäktiges möte igår kväll blev jag av Mats Åstrand (S) beskylld för att fiska i grumligt vatten, när jag gentemot skattebetalarna tar ansvar och förklara att vi inte kan fatta beslut på ofullständiga underlag. Att det saknas relevanta beslutsunderlag i fullmäktige är nog bara ett bevis på att besluten reellt fattas i andra forum än den folkvalda församlingen.

Jag förstår att det måste vara jobbigt att efter så många, oemotsagda, år bli ifrågasatt och få pisk på fingrarna. Men det är beklämmande att en person som under lång tid varit heltidspolitiker inom både kommun och landsting, känner sig tvungen att försöka förringa de som är av en annan åsikt när argumenten tryter.

När det gäller lång erfarenhet, här i bemärkelsen att man varit med länge, kan det ju också vara så att den egentligen bara består av flera års repetition!

Jag lär nog snart också bli beskylld för att både vara en sån där besserwisser som ”kommer utifrån för att tala om för oss obildade töntar på landsbygden vad som är rätt att tycka och tänka” men även vara en ”raljerande gästspelare som försöker vinna poänger på enkla populistiska budskap“. (Ockelbos själ & hjärta nr 2/2010)