Innovation inom hälso- och sjukvården

Varje kunskapsdriven organisation har sin största resurs i sin personal. Detta gäller även inom hälso- och sjukvården. Under några år har det i flera landsting och regioner bedrivits en särskild innovationssatsning inom hälso- och sjukvården s.k. innovationsslussar.

Satsningens syfte har delvis varit att på lång sikt bidra till en ökad effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvården men även att förändra attityderna till innovation inom hälso- och sjukvården. Samt att också bidra till ekonomisk tillväxt genom exempelvis att antalet nya företag ökar och att det kan ske tillväxt i befintliga företag.

Satsningen har även haft en ambition om att innovationsslussarna ska göra hälso- och sjukvården till en mer attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda alternativa karriärvägar och nya möjligheter att påverka den egna arbetssituationen.

Innovationsslussarna kan exempelvis hjälpa anställda inom hälso- och sjukvården att utveckla sina idéer, men även lotsa företag som vill komma i kontakt med hälso- och sjukvården för att utveckla sina produkter/tjänster. Inom vissa regioner finns det redan etablerade forskningssamarbeten där dessa innovationsslussar knyter an på ett naturligt sätt.

Framtidens behov av nya produkter och tjänster för prevention, diagnostik, behandling och vård av sjukdomar ställer krav på forskning och innovation. En ny idé/uppfinning utgår alltid från ett upplevt problem och behovet av en ny produkt. Det kan röra sig om idéer som underlättar för vårdpersonalen i deras dagliga arbete eller produkter som bidrar till en bättre vård för patienterna.

Men många av idéerna blir aldrig kända eller kommer inte ut på marknaden. Idéerna stannar kvar som smarta lösningar inom respektive klinik eller avdelning. En idé kan bli till en innovation, om idébäraren får tid och förutsättningar att ta steget att gå vidare med sin idé men även att få stöd i processen att utveckla en färdig produkt som förbättrar för patienter och personal.

Här har region Gävleborg, som vi ser det, en stor möjlighet att dels fånga upp, stödja och utveckla de idéer som kreativa och innovativa medarbetare skapar men även att framställa sig som en aktiv och attraktiv arbetsgivare. Vi har därför ställt en interpellation, till ansvarigt regionråd, där vi undrar hur regionen tänker agera i dessa för framtiden viktiga frågor!

Pehr Backström (FP)
Stig Mörtman (FP)

Debattartikel publicerad i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, helahelsingland.se, Hudiksvalls Tidning och Ljusnan