Försenad start vid Perslunda skolan

Oförutsedda markarbeten har gjort att tidplanen ändrats, det är förvånade!

Man var ju så säkra på sin sak att man till och med minskade ner posten oförutsedda kostnader till 6%! Eller var för att kostnaderna skulle hamna under 100 miljoners taket?

Om det nu tillkommer extra arbeten, kommer det säkerligen även att visa sig i en saftig kostnadsökning!

Hur var det nu Broder Tuck sade i Disneyfilmen Robin Hood på julaftonen – prisa gud här kommer skatteåterbäringen. Här kanske det blir “(S)tålmannan” som säger – prisa gud här kommer skattehöjningen?