En halv skolbibliotekarie är bättre än ingen!

Ockelbo kommun satsar på en halv skolbibliotekarie! Något som vi liberaler välkomnar, allra helst då vi under förra mandatperioden ville satsa just på skolbiblioteken och på skolbibliotekarier.

Ur vårt handlingsprogram går att utläsa att aktuella läromedel har stor betydelse för barnens och ungdomarnas studieintresse och vi får inte glömma bort de traditionella läroböckerna. Undersökningar har visat att många ungdomar, särskilt pojkar, har dålig läsförståelse. Folkpartiet vill därför satsa på skolbiblioteken och på skolbibliotekarier.

Till slut kanske det blir En skola i harmoni