Gäverängeskolan måste få en säker skolmiljö

När skolan nu ska bli en av kommunens två F-3 skolor har samtidigt skolmiljön förändrats till att nu även innehålla en genomfartsled för tung trafik. Mindre än en meter från skolgården dundrar tunga lastbilar fram på sin väg till och från ”ostfabriken”!

Trots att hastigheten är begränsad till 30 km/h, kör även vanliga fordon fortare än de ska. Detta medför att boende med barn, barnen på väg till eller från Gäverängeskolan och skolbarnen vid Gäverängeskolan riskerar att bli påkörda med skador för livet som följd.

Jag har under åren noterat ett ständigt ökat antal motorfordon som framförs i höga hastigheter och utan större hänsynstagande för gång- eller cykeltrafikanter eller för de i området boende familjerna

Som jag ser det är farthinder är det enda effektiva sättet att hålla farten nere och den tunga genomfartstrafiken borta. Och det måste ske innan den kända barnvisan När Lillan kom till jorden blir När Lillan kom i jorden!