Vindkraft– lovar runt håller tunt

Vid regionfullmäktige 21 april 2015 ställdes frågan om huruvida regionens investering i två vindkraftverk utanför Kalmar är lönsamt. Jodå blev svaret. Kraftverken snurrar på – och – jadå de är lönsamma. I en artikel i ATL (15 april 2015) konstateras det tvärt emot att vindkraften orsakar bekymmer för producenterna.

Lönsamheten ifrågasätts. 2010 var det samlade elpriset inklusive elcertifikatet 1.227 kronor/MWh. Idag ligger nivån under 400 kronor/MWh. Med andra ord ett ras på cirka 70%. För lönsamhet krävs att bara elen kostar 400 kronor/MWh och elcertifikaten 300 kronor. Alltså ett pris på 700 kronor/MWh.

För investerare i vindkraft under åren 2009 – 2012 (däribland region Gävleborg) är läget prekärt. Kraftverken var under den här tiden dyrare än dagens och hade dessutom sämre effektivitet. Man räknade i ekonomiska kalkyler med höjda i stället för sänkta elpriser.  Slutsats: de här vindkraftverken går med förlust.

Pehr Backström FP
Stig Mörtman FP

Debattartikel publicerad i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Din Lokaltidning och Hudiksvalls Tidning

Patientsäkerhet – det är frågan?

I dag presenterade socialstyrelsen en rapport ang patientsäkerhet. Där kan man bland annat läsa att det är VRI eller vårdrelaterade infektioner som är det vanligaste skadeområdet. I Gävleborg verkar tyvärr inget ha hänt mellan 2008 och 2014 då andelen ligger på samma nivå nu som då, ungefär 11%. 

Det gör att vårt län tillhör den sämre kvartetten. Jag undrar hur kommer det sig, då andra landsting verkar haft förmågan att förbättra sig? 

Det vore intressant att ställa den frågan till något ansvarigt regionråd!

Podda mindre – Geocacha mer

Läser i lokalmedia om Wij Trädgårdar nya giv – ett radioprogram. Eller som det också kallas en podd, där man kan lyssna på ljud via en dator eller mobiltelefon.

Det ska vara Wijs medarbetare som berättar för ”lyssnarna” om rosor, grönsaker men även hur man kan använda trädgården i matlagning och tanken är att det ska leda till fler besökare och ökade intäkter!  Jag undrar vem man tänker sig nå via dessa poddar och hur de ska komma till Wij Trädgårdar?

Nu ska man konkurrera med flera mer etablerade poddar inom trädgårdsområdet. Vill man vara lite mer unik kan man istället satsa på event inom Geocaching. 

Geocaching är en modern variant av skattjakt, det sker utomhus med hjälp av en mobiltelefon och GPS. Man letar efter skatter (cacher) vilkas koordinater finns utlagda på internet. Dessa skattgömmor placeras ut av andra skattletare. 

Ett event är ett förplanerat evenemang där det kan släppas ett flertal nya geocacher på en given tidpunkt och plats.

Ersättares yttranderätt – nu uppe på bordet

Vid dagens demokratiberedning lyfte jag upp frågan om ersättares yttranderätt vid egna lagda motioner, interpellationer eller frågor. Det gäller bara det ersättaren lagt fram, man ska inte kunna kommentar vitt och brett.

I dag måste en ersättare dels tjänstgör som ledamot för att lämna in tex en interpellation och sedan när svaret på interpellationen behandlas även tjänstgöra som ledamot för att svara i fullmäktige.

Det tycker jag inte är bra, man skulle snarare kunna se det som ett demokratiskt hinder. Speciellt när det finns fall då andra som inte är ledamöter kan få möjlighet att yttra sig.

Nu återstår att se vad händer.