Ersättares yttranderätt – nu uppe på bordet

Vid dagens demokratiberedning lyfte jag upp frågan om ersättares yttranderätt vid egna lagda motioner, interpellationer eller frågor. Det gäller bara det ersättaren lagt fram, man ska inte kunna kommentar vitt och brett.

I dag måste en ersättare dels tjänstgör som ledamot för att lämna in tex en interpellation och sedan när svaret på interpellationen behandlas även tjänstgöra som ledamot för att svara i fullmäktige.

Det tycker jag inte är bra, man skulle snarare kunna se det som ett demokratiskt hinder. Speciellt när det finns fall då andra som inte är ledamöter kan få möjlighet att yttra sig.

Nu återstår att se vad händer.