Podda mindre – Geocacha mer

Läser i lokalmedia om Wij Trädgårdar nya giv – ett radioprogram. Eller som det också kallas en podd, där man kan lyssna på ljud via en dator eller mobiltelefon.

Det ska vara Wijs medarbetare som berättar för “lyssnarna” om rosor, grönsaker men även hur man kan använda trädgården i matlagning och tanken är att det ska leda till fler besökare och ökade intäkter!  Jag undrar vem man tänker sig nå via dessa poddar och hur de ska komma till Wij Trädgårdar?

Nu ska man konkurrera med flera mer etablerade poddar inom trädgårdsområdet. Vill man vara lite mer unik kan man istället satsa på event inom Geocaching. 

Geocaching är en modern variant av skattjakt, det sker utomhus med hjälp av en mobiltelefon och GPS. Man letar efter skatter (cacher) vilkas koordinater finns utlagda på internet. Dessa skattgömmor placeras ut av andra skattletare. 

Ett event är ett förplanerat evenemang där det kan släppas ett flertal nya geocacher på en given tidpunkt och plats.