Nya toppnoteringar – dock från fel håll!

Under vecka har det kommit flera nya mätningar eller rankningar om olika kommuner i landet och länet.

När det gäller företagsklimatet i vår kommun går det fortfarande åt fel håll, det är ännu sämre än förra året, snart finns nog inget man kan kalla kilmat kvar!

Samtidigt kom nyhetsmagasinet Fokus med sin årliga ranking av hur attraktiva landets kommuner är att bo i, Bäst att bo. Här går det också fortsatt åt fel håll, enligt Fokus är det bara 8 kommuner som det inte är bättre att bo i än Ockelbo (282 av 290 kommuner).

Tyvärr måste man nog se dessa bottennapp som ett tydligt resultat av deceniers enparti(S)tyre och de stora förlorarna är kommuneinnevånarna i vanlig ordning.

Styra ambulanser i egen regi – stabilt och hållbart

I dagarna startade landstingen i Uppsala och Västmanland upp ambulansdirigering i egen regi, i samband med att avtalen med SOS Alarm gick ut. I ett pressmeddelande säger verksamhetschefen för ambulanssjukvården i Uppsala län att det är viktigt att medicinska bedömningar görs av sjuksköterskor och att dirigeringen görs av personal med god lokalkännedom. Ambulanssjukvården har blivit allt mer avancerad och vårdkedjan börjar redan vid den första telefonkontakten.

Den nya verksamheten i Uppsala, Sjukvårdens larmcentral, ingår i ambulanssjukvården som är knuten till Akademiska sjukhuset och bemannas av sjuksköterskor dygnet runt, året runt. Landstingen i Uppsala och Västmanland anser att ambulansdirigeringen är en central samhällsfunktion. Genom att ta över den i egen regi får de en långsiktig och stabil lösning som minskar sårbarheten.

Samtidigt öppnar de bägge landstingen upp för möjligheten att fler landsting och regioner på sikt ska ha möjlighet att ansluta sig.

2010 hoppade dåvarande Landstinget Gävleborg av ett samarbete med tre andra landsting när det gällde upphandlingen av en larmcentral i länet, vilket gjorde att man fortsatt har avtal med SOS Alarm.

Vi undrar om vår region har svängt i denna så viktiga fråga och om regionen nu har några planer på att ansluta sig till Uppsala och Västmanland?

Pehr Backström FP
Stig Mörtman FP

Artikel publicerad i bla Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Hudiksvalls tidning, helahalsingland.se och Din Lokaltidning

Demokrati- vem blir intresserad?

Är demokrati ett folkstyre eller är det ”institutionella arrangemang för att fatta politiska beslut i vilka individerna förvärvar makten att besluta genom att tävla om folkets röster”? Det senare hävdade Joseph Schumpeter, en österrikisk-amerikansk nationalekonom, 1942.

När vi i dag tänker på demokrati så tänker vi också på partier. Demokratin och partierna hänger idag ihop mer än tidigare. Därför påverkar partiernas medlemstapp inte bara partierna utan också demokratin och dess kvalitet. Konsekvensen för demokratin blir att människors deltagande riskerar att bli reducerat till valdagen var fjärde år.

Idag finns det ett större utrymme för lokala förslag och initiativ. Något som skulle ha varit otänkbara på den tid då kulturen föreskrev en styrning från stat till kommun. Men här dinglar dessvärre också krav ner från högre ort. Rikspolitikerna lovar olika smaskiga reformer som kommunerna sedan blir skyldiga att verkställa eller i annat fall ställas vid skampålen.

I dagens mediakonsumtion pekar mycket på att människor i allmänhet inte är mer informerade om politik och samhälle nu än förr! Trots att mängden information om samhälle och politik har ökat. För att demokratin ska fungera förutsätts det att människor är någorlunda informerade om politik och samhälle samt att kunskapsklyftorna mellan olika grupper inte är allt för stora.

Parallellt har nyhetsjournalistiken successivt fått försämrade förutsättningar vilket har en central betydelse för demokratin. Konsekvensen blir dels en uttunnad journalistisk kvalitet, inte samma bredd och djup som förr, men också att fler delar av landet och samhället hamnar i medieskugga.

När de traditionella nyhetsredaktionerna rustar ner tar istället kommuner, för skattepengar, över och anställer journalister, som i bl.a. Gävle och Ockelbo. Via dessa kommuners hemsidor och Facebook matas medborgarna med bilder av ett mönstersamhälle, där alla är glada och bara positiva. Tillrättalagda och mindre informativa texter kan i sin tur bidra negativt till människors politiska kunskaper och deltagande.

För demokratin finns det framöver också andra samhällsförändringar att hantera; exempelvis hur skapas en känsla av gemenskap i ett samhälle med färre gemensamma upplevelser eller hur kan man bäst hantera medborgarnas ökande krav på inflytande och insyn?

Dessbättre sitter vi alla, i samhället tillsammans, på lösningarna! Det enda som krävs är engagemang, vilja och hårt arbete!

Stig Mörtman FP
Ockelbo

Debattartikel införd i bla Gefle Dagblad, helahälsingland.se

Egen regi – stabilt och hållbart

Idag har landstingen i Uppsala och Västmanland startat upp ambulansdirigeringen i egen regi. I ett pressmeddelande säger verksamhetschef för ambulanssjukvården i Uppsala län att det är viktigt att medicinska bedömningar görs av sjuksköterskor och att dirigeringen görs av personal med god lokalkännedom. Ambulanssjukvården har blivit allt mer avancerad och vårdkedjan börjar redan vid den första telefonkontakten.

Den nya verksamheten, Sjukvårdens larmcentral, ingår i ambulanssjukvården som är knuten till Akademiska sjukhuset och bemannas av sjuksköterskor dygnet runt, året runt. Landstingen i Uppsala och Västmanland anser att ambulansdirigeringen är en central samhällsfunktion. Genom att ta över den i egen regi får de en långsiktig och stabil lösning som minskar sårbarheten.

Jag undra om vår region anser detsamma och om regionen har några liknande planer? Det vore intressant att ställa den frågan till ansvarigt regionråd!

Värdskap-Vårdskap

Visste ni att av de klagomål som kommer in till Socialstyrelsen handlar cirka hälften om kommunikationsbrister mellan vårdpersonal och patient? Det är lite förvånande att det är så mycket som handlar om bemötande! I DN fanns för några år sedan en artikel om en studie, som handlade om just vikten av att bli positivt och respektfullt bemött i vården. Inte minst för hur bemötande påverkar förmågan att börja arbeta igen. Bra bemötande, i alla former och nivåer, är inte bara en trivselfråga – i slutänden handlar det om patientsäkerhet.

Studien visade på att gott bemötande inte bara är en etikettsfråga utan faktiskt har med medicinska resultat och patientens upplevelse av tillfrisknande att göra. Ett välkomnande förhållningssätt har sitt ursprung i ett bra bemötande. Det gör det hela naturligt att möta människor på ett respektfullt och empatiskt sätt och ger kanske en möjlighet att knyta samman värdskap och vårdskap.

Men samtidigt måste det vara en oerhört stor utmaning för de som arbetar inom hälso- och sjukvården att se de som besöker de olika verksamheterna som just gäster. När det från den politiska majoritetens sida, gärna i talarstolen, pratas om produktion inom olika delar av hälso- och sjukvårdsapparaten. Det för snarare tankarna till någon gammal öststatsdiktatur och en form av löpande bandet principen, där patienterna blir uttrycks- och ansiktslösa produkter, vilket då sätter nivån för bemötandet mellan värd och gäst.

Dessbättre är vi helt övertygade om att detta till trots inte sätter käppar i hjulen då det finns väldigt många, de allra flesta, ute i verksamheterna som bemöter och ikläder sig ett värdskap på ett fantastiskt sätt.

Ett exempel på när det går riktigt fel är de nya parkeringsautomater som regionen nylig satt upp vid Gävle sjukhus och där långa köer ringlar. För de som gästar sjukhuset blir det första, och säkert bestående, intrycket väldigt tydligt – ni är inte gäster här!

Pehr Backström FP
Stig Mörtman FP

Debattartikel publicerad i bla Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Hudiksvalls Tidning och helahälsningland.se 

Posten; ett (S)ervice experiment

I Gävle tidningarna kan man i dag ta del av den bild som målas upp av brevbärare, invånare och Hofors kommun. Sen post, post som inte kommer, post som inte delas ut då det inte finns tillräckligt med personal. Hofors kommun vågar exempelvis inte längre längre lita på att breven kommer fram i tid. Förr kunde man säga att man lägger ett brev på lådan så har du det i morgon. Så kan man inte säga längre, menar kommunalrådet i Hofors.

Inget är nytt under solen. Om man går tillbaka till det glada 80-talet gjorde en S-tjänsteman om posten, med dåvarande S-regeringens goda minne eller uppmaning, med stora och nya satsningar på internet, för paket och brev var passé.

Detta resulterade i nedläggningar av postkontor och dålig service med sena brev, inte blev internet satsningen heller någon framgång. Inte vet jag men när det offentliga ska leka företagare verkar ofta dessa (S)atningar gå åt pipsvängen, eller som rumpnissarna i Ronja Rövardotter lär ha sagt ”Voffor gör di på detta viset?”

Lurar ett stabsläge runt hörnet?

En extra månadslön till sjuksköterskorna inom regionen men inte till alla. För att omfattas av extra ersättningen måste man bla ha jobbat minst 18 månader inom samma dygnetruntverksamhet enligt den politiska majoritetens pressmeddelande.

Det måste ses som en kompensation eller muta (snälla snälla lämna oss inte...) för att de står ut i en verksamhet med arbetssituationer som gör att personal väljer att byta arbetsgivare! Det vore bättre att majoriteten tog tag i de verkliga orsakerna!

Högre löner är bra men arbetssituationen och möjligheten att påverka den, åtminstone en liten del, är nog minst lika viktigt eller kanske ännu viktigare för att behålla de man redan har och kunna rekrytera fler.

Nu är det här ingen nyuppkommen situation utan något som pågått länge, kan det vara så att ett stabsläge, där planerade behandlingar ställs in och akut sjuka patienter omdirigeras till andra sjukhus eller landsting, lurar runt hörnet kanske?

Inför lagen är vi lika, men moralen skiljer oss åt!

I dagens Arbetarbladet konstateras att det funnits tveksamheter inom den kommunala förvaltningen, där en tjänsteman suttit på dubbla stolar och handlagt, föreslagit bidrag till ”egna” föreningar.

Ett fd kommunalråd uttalar att det är skillnad på juridik och moral och att det i detta fall skulle vara något motiverar att kommunen avviker från den juridiska vägen! Och visst är det skillnad; där juridiken ger alla medborgare i Sverige likhet inför lagen så är moral något som varierar från person till person! Här kanske det dock menas att det är majoritetens moral som ska styra?

I Göteborg fanns den så kallade Göteborgsandan, där politiker och tjänstemän gick vid sidan av uppgjorda regler i den politiska organisationen för att uppnå vissa mål och utveckla staden, och där många har suttit på dubbla stolar och fått roller där de exempelvis blivit satta att kontrollera eller belöna sig själva.

Det som visas här är kanske en så kallad Ockelboanda, som funnits under decennier? En annan tung politiker har även sagt att kommunen kan fatta vilka beslut som helst så länge ingen överklagar!  Är det som är moralen; det är OK att fuska så länge du inte åker fast!

Det roliga i det hela är att kommunfullmäktige 2013 beslutade, utifrån vår motion från 2012, att kommunen ska införa riktlinjer om mutor, jäv och representation och att all kommunal verksamhet oavsett form eller engagemang ska omfattas av dessa riktlinjer.

Hur var det nu förre utrikesministern Sten Andersson(S) sa: Det är dags att tvätta byken ordentligt och offentligt!

Beslut – utifrån?

Vid dagens fullmäktigesammanträde blev det vid frågan om gemensam samhällsbyggnadsnämnd tydligt att vid beslut finns beslutsunderlag och beslutsunderlag. Här är det uppenbarligen så att det är upp till varje folkvald att själv ta fram eller komplettera sina underlag. Det är olyckligt då besluten hos de folkvalda då fattas utifrån olika beslutsunderlag.

Den konspiratoriske skulle nog lätt kunna misstänka att information förskönas eller i värsta fall undanhålls om det är så, men i min värld tas beslut utifrån de underlag som ligger framme vid beslutstillfället, inte hörsägen eller liknande.

Det är därför jag vid flera tillfällen reserverat mig mot beslut med just den anledningen, att det har saknats underlag för att fatta trovärdiga och ansvarsfulla beslut.

1 maj äntligen

Plakaten är klara. Nu är det bara ut och demonstrera!

Extra kul är det att Mona Sahlin ska tala   (hm undra förresten om vi får vara med…)

1MAJ_1 1MAJ_2 1MAJ_3