Lära för livet–inte med fara för livet

Det som är farligt är i första hand att ta sig till och från skolan men även under raster är faran påtaglig. När nu Gäverängeskolan blir en av Ockelbos två F-3 skolor har samtidigt skolmiljön förändrats till att nu även innehålla en genomfartsled för tung trafik. Mindre än en meter från skolgården dundrar tunga lastbilar fram. En tung trafik som för det första inte ska åka där då det inte är någon genomfartsled och för det andra sällan håller de hastighetsbegränsningar som råder.

Detta medför att barnen på väg till eller från skolan och skolbarnen vid skolan eller för den delen boende med barn längs med vägen, riskerar att bli påkörda med skador för livet som följd. Även barn som vid färd längs Gäverängevägen till den spontanidrottsplats som finns vid Gäverängeskolan löper en påtaglig olycksrisk.

Samtidigt har frågan om en säker trafikövergång vid Sundsbron i Ockelbo under årens lopp gäckat kommunen. De senaste årens ombyggnaderna verkar inte ha förändrat situationen heller, någon hastighetssänkning blev det inte att tala om. Det upplevs inte som en säkrare trafiksituation för gång- och cykelpassagen som behöver korsa väg 272, så som skolbarn med Perslundaskolan på ena sidan om vägen, Gäverängeskolan på andra.

I och med Perslundaskolan samtidigt blir en 4-9 skola så är det många fler och yngre barn som ska över den vägen.

Det har beskrivits att ett övergångsställe och trafikljus är en “falsk trygghet”, ­eftersom tunga fordon inte ­hinner bromsa i tid om väglaget är halt. Men nog är det är väl så att hastigheten ska anpassas efter väglaget så att man hinner bromsa? Intressant nog finns det på andra ställen längs 272 trafikljus i både uppförs- och nedförsbackar, men det är dock i en annan kommun!

Om trafikkameror har vi fått veta att det hela är en lång process. Om man får tillstånd kan det ta runt ett år innan den finns på plats. Men då utgår man från att man påbörjat en sådan process. Om man inte börjat tar det rimligen ännu längre tid innan en kamera är på plats!

Jag var tidigare helt övertygad om att med en politisk vilja skulle detta bli löst innan den kända barnvisan När Lillan kom till jorden blev När Lillan kom i jorden. Men då inget hänt finns nog inte någon vilja!

Stig Mörtman (FP)

Debattartikel i Arbetarbladet och Gefle Dagblad