Beslut – utifrån?

Vid dagens fullmäktigesammanträde blev det vid frågan om gemensam samhällsbyggnadsnämnd tydligt att vid beslut finns beslutsunderlag och beslutsunderlag. Här är det uppenbarligen så att det är upp till varje folkvald att själv ta fram eller komplettera sina underlag. Det är olyckligt då besluten hos de folkvalda då fattas utifrån olika beslutsunderlag.

Den konspiratoriske skulle nog lätt kunna misstänka att information förskönas eller i värsta fall undanhålls om det är så, men i min värld tas beslut utifrån de underlag som ligger framme vid beslutstillfället, inte hörsägen eller liknande.

Det är därför jag vid flera tillfällen reserverat mig mot beslut med just den anledningen, att det har saknats underlag för att fatta trovärdiga och ansvarsfulla beslut.