Inför lagen är vi lika, men moralen skiljer oss åt!

I dagens Arbetarbladet konstateras att det funnits tveksamheter inom den kommunala förvaltningen, där en tjänsteman suttit på dubbla stolar och handlagt, föreslagit bidrag till ”egna” föreningar.

Ett fd kommunalråd uttalar att det är skillnad på juridik och moral och att det i detta fall skulle vara något motiverar att kommunen avviker från den juridiska vägen! Och visst är det skillnad; där juridiken ger alla medborgare i Sverige likhet inför lagen så är moral något som varierar från person till person! Här kanske det dock menas att det är majoritetens moral som ska styra?

I Göteborg fanns den så kallade Göteborgsandan, där politiker och tjänstemän gick vid sidan av uppgjorda regler i den politiska organisationen för att uppnå vissa mål och utveckla staden, och där många har suttit på dubbla stolar och fått roller där de exempelvis blivit satta att kontrollera eller belöna sig själva.

Det som visas här är kanske en så kallad Ockelboanda, som funnits under decennier? En annan tung politiker har även sagt att kommunen kan fatta vilka beslut som helst så länge ingen överklagar!  Är det som är moralen; det är OK att fuska så länge du inte åker fast!

Det roliga i det hela är att kommunfullmäktige 2013 beslutade, utifrån vår motion från 2012, att kommunen ska införa riktlinjer om mutor, jäv och representation och att all kommunal verksamhet oavsett form eller engagemang ska omfattas av dessa riktlinjer.

Hur var det nu förre utrikesministern Sten Andersson(S) sa: Det är dags att tvätta byken ordentligt och offentligt!