Lurar ett stabsläge runt hörnet?

En extra månadslön till sjuksköterskorna inom regionen men inte till alla. För att omfattas av extra ersättningen måste man bla ha jobbat minst 18 månader inom samma dygnetruntverksamhet enligt den politiska majoritetens pressmeddelande.

Det måste ses som en kompensation eller muta (snälla snälla lämna oss inte...) för att de står ut i en verksamhet med arbetssituationer som gör att personal väljer att byta arbetsgivare! Det vore bättre att majoriteten tog tag i de verkliga orsakerna!

Högre löner är bra men arbetssituationen och möjligheten att påverka den, åtminstone en liten del, är nog minst lika viktigt eller kanske ännu viktigare för att behålla de man redan har och kunna rekrytera fler.

Nu är det här ingen nyuppkommen situation utan något som pågått länge, kan det vara så att ett stabsläge, där planerade behandlingar ställs in och akut sjuka patienter omdirigeras till andra sjukhus eller landsting, lurar runt hörnet kanske?