Värdskap-Vårdskap

Visste ni att av de klagomål som kommer in till Socialstyrelsen handlar cirka hälften om kommunikationsbrister mellan vårdpersonal och patient? Det är lite förvånande att det är så mycket som handlar om bemötande! I DN fanns för några år sedan en artikel om en studie, som handlade om just vikten av att bli positivt och respektfullt bemött i vården. Inte minst för hur bemötande påverkar förmågan att börja arbeta igen. Bra bemötande, i alla former och nivåer, är inte bara en trivselfråga – i slutänden handlar det om patientsäkerhet.

Studien visade på att gott bemötande inte bara är en etikettsfråga utan faktiskt har med medicinska resultat och patientens upplevelse av tillfrisknande att göra. Ett välkomnande förhållningssätt har sitt ursprung i ett bra bemötande. Det gör det hela naturligt att möta människor på ett respektfullt och empatiskt sätt och ger kanske en möjlighet att knyta samman värdskap och vårdskap.

Men samtidigt måste det vara en oerhört stor utmaning för de som arbetar inom hälso- och sjukvården att se de som besöker de olika verksamheterna som just gäster. När det från den politiska majoritetens sida, gärna i talarstolen, pratas om produktion inom olika delar av hälso- och sjukvårdsapparaten. Det för snarare tankarna till någon gammal öststatsdiktatur och en form av löpande bandet principen, där patienterna blir uttrycks- och ansiktslösa produkter, vilket då sätter nivån för bemötandet mellan värd och gäst.

Dessbättre är vi helt övertygade om att detta till trots inte sätter käppar i hjulen då det finns väldigt många, de allra flesta, ute i verksamheterna som bemöter och ikläder sig ett värdskap på ett fantastiskt sätt.

Ett exempel på när det går riktigt fel är de nya parkeringsautomater som regionen nylig satt upp vid Gävle sjukhus och där långa köer ringlar. För de som gästar sjukhuset blir det första, och säkert bestående, intrycket väldigt tydligt – ni är inte gäster här!

Pehr Backström FP
Stig Mörtman FP

Debattartikel publicerad i bla Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Hudiksvalls Tidning och helahälsningland.se