Egen regi – stabilt och hållbart

Idag har landstingen i Uppsala och Västmanland startat upp ambulansdirigeringen i egen regi. I ett pressmeddelande säger verksamhetschef för ambulanssjukvården i Uppsala län att det är viktigt att medicinska bedömningar görs av sjuksköterskor och att dirigeringen görs av personal med god lokalkännedom. Ambulanssjukvården har blivit allt mer avancerad och vårdkedjan börjar redan vid den första telefonkontakten.

Den nya verksamheten, Sjukvårdens larmcentral, ingår i ambulanssjukvården som är knuten till Akademiska sjukhuset och bemannas av sjuksköterskor dygnet runt, året runt. Landstingen i Uppsala och Västmanland anser att ambulansdirigeringen är en central samhällsfunktion. Genom att ta över den i egen regi får de en långsiktig och stabil lösning som minskar sårbarheten.

Jag undra om vår region anser detsamma och om regionen har några liknande planer? Det vore intressant att ställa den frågan till ansvarigt regionråd!