Demokrati- vem blir intresserad?

Är demokrati ett folkstyre eller är det ”institutionella arrangemang för att fatta politiska beslut i vilka individerna förvärvar makten att besluta genom att tävla om folkets röster”? Det senare hävdade Joseph Schumpeter, en österrikisk-amerikansk nationalekonom, 1942.

När vi i dag tänker på demokrati så tänker vi också på partier. Demokratin och partierna hänger idag ihop mer än tidigare. Därför påverkar partiernas medlemstapp inte bara partierna utan också demokratin och dess kvalitet. Konsekvensen för demokratin blir att människors deltagande riskerar att bli reducerat till valdagen var fjärde år.

Idag finns det ett större utrymme för lokala förslag och initiativ. Något som skulle ha varit otänkbara på den tid då kulturen föreskrev en styrning från stat till kommun. Men här dinglar dessvärre också krav ner från högre ort. Rikspolitikerna lovar olika smaskiga reformer som kommunerna sedan blir skyldiga att verkställa eller i annat fall ställas vid skampålen.

I dagens mediakonsumtion pekar mycket på att människor i allmänhet inte är mer informerade om politik och samhälle nu än förr! Trots att mängden information om samhälle och politik har ökat. För att demokratin ska fungera förutsätts det att människor är någorlunda informerade om politik och samhälle samt att kunskapsklyftorna mellan olika grupper inte är allt för stora.

Parallellt har nyhetsjournalistiken successivt fått försämrade förutsättningar vilket har en central betydelse för demokratin. Konsekvensen blir dels en uttunnad journalistisk kvalitet, inte samma bredd och djup som förr, men också att fler delar av landet och samhället hamnar i medieskugga.

När de traditionella nyhetsredaktionerna rustar ner tar istället kommuner, för skattepengar, över och anställer journalister, som i bl.a. Gävle och Ockelbo. Via dessa kommuners hemsidor och Facebook matas medborgarna med bilder av ett mönstersamhälle, där alla är glada och bara positiva. Tillrättalagda och mindre informativa texter kan i sin tur bidra negativt till människors politiska kunskaper och deltagande.

För demokratin finns det framöver också andra samhällsförändringar att hantera; exempelvis hur skapas en känsla av gemenskap i ett samhälle med färre gemensamma upplevelser eller hur kan man bäst hantera medborgarnas ökande krav på inflytande och insyn?

Dessbättre sitter vi alla, i samhället tillsammans, på lösningarna! Det enda som krävs är engagemang, vilja och hårt arbete!

Stig Mörtman FP
Ockelbo

Debattartikel införd i bla Gefle Dagblad, helahälsingland.se