Har man inte lärt sig nått?

I dagens GD finns en artikel om ett något havererat, och högt prioriterat, prestigebygge – nytt sjukhus i Gävle.

Av tradition vill den styrande majoriteten flytta om resurser till förmån för sjukhusen. Det som händer när resurserna minskar i primärvården är att det drabbar också andra delar av sjukvården. Fler och fler trängs på akutmottagningarna, trots att många av dem skulle kunnat behandlas både bättre och billigare i primärvården. Med en stärkt primärvård minskar också behovet av sjukhusvård.

Samtidigt som regionen verkar ha skaffat reslustkort/klippkort till den hyllade, och med all rätt, amerikanska hälso- och sjukvårdsorganisationen Kaiser Permanente.

De satsar mycket pengar i början av sjukvårdskedjan, det man kallar “uppströms” (primärvård), för att minska kostnaderna “nedströms” (sjukhus). I Gävleborg blir satsningen då istället ”nedströms”.

Logiskt sett borde det mest kostnadseffektiva vara att sjukdomar upptäcks så tidigt som möjligt! Något som man borde upptäckt ”over there”!

Debattartikel publicerad i bland annat Gefle Dagblad och helahalsingland.se