Kommunala avgifter

Kommunala avgifter som berör kommuninnevånarna ska beslutas av kommunfullmäktige – den folkvalda församlingen, de som svarar inför folket och inte några andra. Det är oavsett om det exempelvis är avgifter som rör renhållning eller sotning.

För om man ger någon lillfingret är det lätt att de tar hela handen.