Renhållning – vem ska bestämma avfallstaxan?

I legenden om Robin Hood återfinns den onde prins John, som regerar i brodern Rikard Lejonhjärtas frånvaro, och som vill beskatta allt och alla och till sin hjälp har han sheriffen av Nottingham som nog även plussar på för sin egen del.

Tänka sig att det snart går att finna likheter inom den kommunala renhållnings-verksamheten!

Här blir det inte bara en kommun som ikläder sig prins Johns roll utan vi finner även kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare i rollen som sheriffen av Nottingham, som får möjlighet att mjölka kommuninnevånare på ännu högre avgifter.

Gästrikeregionens Återvinnare är ett kommunalförbund, som även går under smeknamnet Gästrike återvinnare, som är till för att bära det kommunala renhållningsansvaret såväl som viss myndighetsutövning åt medlemskommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby.

I ett nytt förslag på hur bland annat avfallstaxor ska regleras ges kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare möjlighet att själva, och utan inblandning från respektive kommun, höja avfallstaxan som sedan kommuninvånare blir skyldiga att betala.

Här abdikerar kommunerna från sin rätt och skyldighet att sätta taxor eller avgifter och man är helt villiga att ge Gästrikeregionens Återvinnare en egen gräddfil till pengarna!

I en dom från 2013 från högsta förvaltningsdomstolen, kom domstolen fram till att den föreskriftsrätt som en kommun har, enligt regeringsformen, inte kan delegeras till ett kommunalförbund. Utifrån detta kom både Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Avfall Sverige fram till att avfallstaxan endast får antas av kommunfullmäktige och att bara kommunfullmäktige får ändra taxan!

Här är alltså ett förslag som går stick i stäv med dessa tolkningar, och det görs utifrån parollen mindre jobb för oss! För konsekvensen av domen blir enl. förslaget att processer och planering kopplade till kommunalförbundets verksamhet måste påbörjas mycket tidigare för att besluten ska hinnas tas i medlemskommunernas fullmäktige i tid!

Kommunala avgifter som berör kommuninnevånarna ska beslutas av kommunfullmäktige – den folkvalda församlingen, de som svarar inför folket och inte några andra.

Med detta sagt, utgår vi från, att vi i det underlag som senare ska beslutas i kommunfullmäktige inte finner skrivningar om att det är någon annan än kommunfullmäktige som fattar beslut om avfallstaxor!

Bo Stenbeck, FP Ockelbo
Stig Mörtman, FP Ockelbo

Debattartikel publicerad i bla Arbetarbladet och Gefle Dagblad