Högtflygande planer (ambulanser i skyn)

När näringslivet flyr de egna flygplansflottorna kliver det offentliga in och tar över. Vi har alla under den senaste tiden i media kunnat ta det av de högtflygande planer som Sveriges landsting och regioner, under radarn, jobbar med. Att i egen regi bedriva luftburen ambulanssjukvård och konkurrera med en fungerande verksamhet.

Det planeras att bildas ett kommunalförbund, Svenskt Ambulansflyg, med alla landsting som medlemmar och där det ska finnas sex stycken, lånefinansierade, flygplan med baser i Luleå, Umeå, Stockholm/Arlanda och Göteborg.

Förespråkarna framhåller att verksamheten kommer att bli billigare, att man exempelvis kan driva verksamheten med lägre lönekostnader än nuvarande verksamheter. Blir det underskott i verksamheten täcks det med bidrag från landstingen, som får ta pengar från annan verksamhet!

Då de flesta landsting lever med en ansträngd ekonomi är det intressant att man är bredd att investera och driva en verksamhet som inte tillhör kärnverksamhet.

Samtidigt som man i Sverige väljer att driva verksamhet i egen regi gör resten av Europa tvärt om – de upphandlar dessa tjänster!

Jag är dock helt övertygad om att, med en väl fungerande upphandling, får man kostnadseffektivare alternativ vilka uppfyller de krav på kvalitet och tillgänglighet som finns och samtidigt slipper skattebetalarna agera musa för verksamhet som inte går i hop sig.

Med tanke på att denna verksamhet troligen står i strid med konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig tjänsteverksamhet, blir det intressant att höra hur diskussionerna går i respektive landstings/regionfullmäktige när dessa ska besluta om att bilda kommunalförbundet ”Svenskt ambulansflyg” nästa år. Enligt uppgift ska upphandlingen av flygplanen redan påbörjas innan förbundet är bildat för att spara tid!

Vi har tidigare under åren sett liknande investeringar som inte blivit de positiva affärer man tänkt sig – dåvarande landstinget Gävleborgs investering i två vindkraftverk utanför Kalmar som inte går i hop sig.

Avstå dessa vidlyftiga affärer och satsa istället pengarna på det som verkligen gör skillnad för länsinnevånarna ‒ bättre primärvård!

Stig Mörtman FP

Debattartikel publicerad i bla Arbetarbladet, Hudiksvalls Tidning och helahalsingland.se


Redovisning av partistöd; hur tänkte man nu?

På kommunalkontoret har man en hög ambition men ibland kan det vara bra att tänka först och handla sen!

Kommunen vill i år ha en redovisning av hur partistöd, gällande år 2014 under mandatperioden 2010-2014, använts! Detta efter att kommunfullmäktige i mars 2015 beslutade i enlighet med de förslag av den den parlamentariska utredningen ”Vital kommunal demokrati” och det därefter följande propositionsarbetet. De nya reglerna om bla redovisning av lokalt partistöd ska tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018, och den 14 september 2014 var starten för mandatperioden 2014-2018!

Kommunfullmäktiges beslut innefattar alltså inte det som utbetalats innan beslutet togs. Beslutet gäller från 2015-04-01 och följdaktigt för de utbetalningar som sker därefter. Således blir den första redovisning 2016, för det stöd som delades ut 2015.

Det första partistöd under mandatperioden 2014-2018 betalades ut först efter fullmäktiges beslut, vilket vara senare än brukligt men här var det tydligen någon som tänkt till. För hade utbetalning skett som brukligt i februari hade det hela fördröjts ytterligare ett år. Detta då en kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid dvs förbud mot retroaktiva beslut.

Annars blir det en märklig soppa om man exempelvis höjer avgifter och för att sedan i efterhand kräva in dessa. Låt oss ta ett exempel; vi i FP har flera gånger hyrt lokaler av kommunen och betalat gällande hyra. Om kommunen exempelvis året efter sedan höjer hyran på samma lokal kan man inte komma och kräva oss på mellanskillnaden i efterhand.

Nej här får man tänka om och fråga sig vad gällde 2014 när partistödet delades ut då och vad gäller nu när partistödet delas ut 2015! Tänk – man kommer se att det är inte samma förutsättningar!

Trots att vi i en motion, redan i april 2011, uppmanade kommunen att rekommendera de partier som uppbär kommunalt parti- och utbildningsstöd att offentligt redovisa hur stödet används har vi tyvärr inte kommit längre än så här.