Redovisning av partistöd; hur tänkte man nu?

På kommunalkontoret har man en hög ambition men ibland kan det vara bra att tänka först och handla sen!

Kommunen vill i år ha en redovisning av hur partistöd, gällande år 2014 under mandatperioden 2010-2014, använts! Detta efter att kommunfullmäktige i mars 2015 beslutade i enlighet med de förslag av den den parlamentariska utredningen ”Vital kommunal demokrati” och det därefter följande propositionsarbetet. De nya reglerna om bla redovisning av lokalt partistöd ska tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018, och den 14 september 2014 var starten för mandatperioden 2014-2018!

Kommunfullmäktiges beslut innefattar alltså inte det som utbetalats innan beslutet togs. Beslutet gäller från 2015-04-01 och följdaktigt för de utbetalningar som sker därefter. Således blir den första redovisning 2016, för det stöd som delades ut 2015.

Det första partistöd under mandatperioden 2014-2018 betalades ut först efter fullmäktiges beslut, vilket vara senare än brukligt men här var det tydligen någon som tänkt till. För hade utbetalning skett som brukligt i februari hade det hela fördröjts ytterligare ett år. Detta då en kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid dvs förbud mot retroaktiva beslut.

Annars blir det en märklig soppa om man exempelvis höjer avgifter och för att sedan i efterhand kräva in dessa. Låt oss ta ett exempel; vi i FP har flera gånger hyrt lokaler av kommunen och betalat gällande hyra. Om kommunen exempelvis året efter sedan höjer hyran på samma lokal kan man inte komma och kräva oss på mellanskillnaden i efterhand.

Nej här får man tänka om och fråga sig vad gällde 2014 när partistödet delades ut då och vad gäller nu när partistödet delas ut 2015! Tänk – man kommer se att det är inte samma förutsättningar!

Trots att vi i en motion, redan i april 2011, uppmanade kommunen att rekommendera de partier som uppbär kommunalt parti- och utbildningsstöd att offentligt redovisa hur stödet används har vi tyvärr inte kommit längre än så här.