Högtflygande planer (ambulanser i skyn)

När näringslivet flyr de egna flygplansflottorna kliver det offentliga in och tar över. Vi har alla under den senaste tiden i media kunnat ta det av de högtflygande planer som Sveriges landsting och regioner, under radarn, jobbar med. Att i egen regi bedriva luftburen ambulanssjukvård och konkurrera med en fungerande verksamhet.

Det planeras att bildas ett kommunalförbund, Svenskt Ambulansflyg, med alla landsting som medlemmar och där det ska finnas sex stycken, lånefinansierade, flygplan med baser i Luleå, Umeå, Stockholm/Arlanda och Göteborg.

Förespråkarna framhåller att verksamheten kommer att bli billigare, att man exempelvis kan driva verksamheten med lägre lönekostnader än nuvarande verksamheter. Blir det underskott i verksamheten täcks det med bidrag från landstingen, som får ta pengar från annan verksamhet!

Då de flesta landsting lever med en ansträngd ekonomi är det intressant att man är bredd att investera och driva en verksamhet som inte tillhör kärnverksamhet.

Samtidigt som man i Sverige väljer att driva verksamhet i egen regi gör resten av Europa tvärt om – de upphandlar dessa tjänster!

Jag är dock helt övertygad om att, med en väl fungerande upphandling, får man kostnadseffektivare alternativ vilka uppfyller de krav på kvalitet och tillgänglighet som finns och samtidigt slipper skattebetalarna agera musa för verksamhet som inte går i hop sig.

Med tanke på att denna verksamhet troligen står i strid med konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig tjänsteverksamhet, blir det intressant att höra hur diskussionerna går i respektive landstings/regionfullmäktige när dessa ska besluta om att bilda kommunalförbundet “Svenskt ambulansflyg” nästa år. Enligt uppgift ska upphandlingen av flygplanen redan påbörjas innan förbundet är bildat för att spara tid!

Vi har tidigare under åren sett liknande investeringar som inte blivit de positiva affärer man tänkt sig – dåvarande landstinget Gävleborgs investering i två vindkraftverk utanför Kalmar som inte går i hop sig.

Avstå dessa vidlyftiga affärer och satsa istället pengarna på det som verkligen gör skillnad för länsinnevånarna ‒ bättre primärvård!

Stig Mörtman FP

Debattartikel publicerad i bla Arbetarbladet, Hudiksvalls Tidning och helahalsingland.se