Vår framtid är förlorarna

Onsdag den 19 augusti började Ockelbo’s barn i skolan efter ett långt och härligt sommarlov. Första dagen fick de som går i årskurs 4 och uppåt att veta att efter höstlovet blir den temporära lokallösningen till ända och de ska flytta till den nya Perslundaskolan.

Dagen efter, alltså andra skoldagen, går kommunen ut med ett meddelande om att det är fortsatta förseningar så tidigast efter julledigheten kan barnen få flytta in i den nya skolan!

Varför hade inte ansvariga, politiker och tjänstemän, stämt av detta innan skolorna startade! Att komma med olika besked dagarna efter varandra framstår bara som ren och skär klantighet! Eller så kan man inte bättre?

Fast så kanske det är med femårsplaner, redan inför valet 2010 lovade ju S att Perslundaskolan skulle byggas om, att det är fem år efter första spadtaget?

De stora förlorarna är barnen, de som går till skolan för att lära och fylla på förråden med kunskap. När ser hur de vuxna gör och säger kan de mycket väl kan tappa tilltron till både skolan och de vuxna.

Att sedan kommunalrådet säger ”som det ser ut nu kommer tidsförlängningen inte påverka investeringsbudgeten eller oss skattebetalare” visar bara på att förståelsen för de som drabbas, barnen, är obefintligt. Barnen är ju inte skattebetalare – än!

Stig Mörtman FP

Debattartikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad

Bristerna tornar återigen upp sig som åskmoln


Efter några veckors sommaruppehåll tornar återigen vårdens brister upp sig som Cumulonimbus eller åskmoln på himlen. I Gävletidingarna kan man läsa om att barnmorskorna menar att man inte kan bedriva en säker förlossningsvård vid Gävle sjukhus på grund av för dålig bemanning. Samtidigt vill inte de framträda med namn på grund av rädsla för repressalier. Att något är problematiskt visar också att den nya förlossningschef sa upp sig efter bara en månad!

Vidare har även IVO, Inspektionen för vård och omsorg, granskat ett ärende med en 10 månader gammal pojke dog på Gävle sjukhus förra sommaren. Nu riktar IVO kritik mot region Gävleborg och de bedömer att bristerna som framkommit är omfattande och anmärkningsvärda.

Ursprunget till alla de tillkortakommanden som ständigt visar upp sig när det gäller vården inom vår region finns nog att finna i det organisatoriska finter som landstingsdirektören och den styrande vänsterkoalitionen gjorde upp om för ca 10 år sedan. Det hävdas att konstruktionen endast tillkom för att koncentrera alla makt, och kontroll över 5-års planerna, till landstingsdirektören och hans stab.

Liknelsen med Grekland ligger bra till hands, folket drabbas men de styrande mår bra! Här finns många frågor som måste lyftas upp och debatteras bland de folkvalda i regionfullmäktige- vem blir först till talarstolen?