Bristerna tornar återigen upp sig som åskmoln


Efter några veckors sommaruppehåll tornar återigen vårdens brister upp sig som Cumulonimbus eller åskmoln på himlen. I Gävletidingarna kan man läsa om att barnmorskorna menar att man inte kan bedriva en säker förlossningsvård vid Gävle sjukhus på grund av för dålig bemanning. Samtidigt vill inte de framträda med namn på grund av rädsla för repressalier. Att något är problematiskt visar också att den nya förlossningschef sa upp sig efter bara en månad!

Vidare har även IVO, Inspektionen för vård och omsorg, granskat ett ärende med en 10 månader gammal pojke dog på Gävle sjukhus förra sommaren. Nu riktar IVO kritik mot region Gävleborg och de bedömer att bristerna som framkommit är omfattande och anmärkningsvärda.

Ursprunget till alla de tillkortakommanden som ständigt visar upp sig när det gäller vården inom vår region finns nog att finna i det organisatoriska finter som landstingsdirektören och den styrande vänsterkoalitionen gjorde upp om för ca 10 år sedan. Det hävdas att konstruktionen endast tillkom för att koncentrera alla makt, och kontroll över 5-års planerna, till landstingsdirektören och hans stab.

Liknelsen med Grekland ligger bra till hands, folket drabbas men de styrande mår bra! Här finns många frågor som måste lyftas upp och debatteras bland de folkvalda i regionfullmäktige- vem blir först till talarstolen?