Företagsklimat – toppen av botten

Återigen har vår kommun hamnat i toppen av botten, nu 274 jämfört med 217 år 2014. Det som är bekymrande är att attityderna till företagande hos allmänheten, politiker och media avsevärt försämrats.  Även nyföretagsamhet har dramatiskt försämrats men det kanske går hand i hand med attitydförändringarna.

Det som är positivt är att kommunen inte, i lika stor utsträckning, verkar konkurrerar med företagen samt att det blivit lättare att få tag på kompetens.

Jag konstaterade för ett år sedan att politiken egentligen saknar fokus, visioner och strategier inom näringslivsområdet och det har inte blivit bättre vilket undersökningen visar på.

Sammantaget finns det mycket att jobba med.  Nyckeln till bättre välfärd är fler i jobb. Ett växande näringsliv är nyckeln för fler i jobb. Småföretagen är därför kommunens framtid. Det är småföretagen som kommer att skapa framtidens jobb och skapa förutsättningar till att kommunen kan leva.