Vårdskador – regionens svarta hål?

I dag anmäls bara var tionde allvarlig vårdskada på sjukhus till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Orsaker är, enligt forskare, oklara ansvarsförhållanden och att vården inget lär av händelseanalyser.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, menar att det totala antalet allvarliga vårdskador ca 5 000 men samtidigt det är endast drygt 500 lex Maria-fall som avgörs per år.

Antalet vårdskador har under åren ökat från 8,1 procent 2008 till 9,1 procent 2015 och samtidigt som antalet anmälda vårdskador till Patientförsäkringen gått upp från drygt 10 100 år 2010 till drygt 14 400 år 2014. Totalt orsakar sjukvården ungefär 124 000 skador som borde ha kunnat undvikas.

I Region Gävleborg sker det ca 30 lex Maria anmälningar varje år, enligt regionens egna uppgift. Det skulle innebära att det nästa varje dag sker minst en allvarlig vårdskada inom regionen.

Det man kan undra över är vad regionen gör för att komma till rätta med en enligt ovan underrapportering till IVO? Och på vilken nivå ligger ansvaret för den övergripande patientsäkerheten i dag, är det på en nivå som har mandat att lösa aktuella problemen?

Åtgärder som kan förhindra nya vårdskador och därmed förbättra patientsäkerheten riskera att falla platt till marken om dessa åtgärder skulle komma kräva en högre bemanning eller större budget – faktorer som en enskild chef troligen inte kan göra så mycket åt.

Men nu när regionen går så bra ekonomiskt, i och för sig med hjälp av flera skattehöjningar, borde det finnas medel, även de omorganisationer som nu hastigt genomförts borde ge utrymme, till åtgärder som kan förbättra patientsäkerheten.

Stig Mörtman FP

Debattartikel publicerad i Arbetarbladet, helahalsingland.se, Din Lokaltidning och Gefle Dagblad