Vi sätter ingen i konkurs!

Vi har blivit beskyllda för att vilja sätta Wij trädgårdar i konkurs, i och med att vi inte vill ge dem de pengar de önskar. De som sätter Wij trädgårdar i konkurs eller på ruinens brant är de som driver eller drivit verksamheten.

En verksamhet vars framtid och förmåga revisorer redan 2008 var osäker till, på grund av verksamhetsinriktningen som är beroende av publiktillströmning och hyresintäkter.

Den nya styrelsen har lyft fram olika aktiviteter man ska satsa på såsom kurser, utbildningar, konferenser och annat. Men redan efter förluståret 2008 var det just detsamma som lyftes fram som det som skulle rädda Wij, och resultatet blev snarare som Tage Danielsson skrev i ”Var blev ni av, ljuva drömmar?”

Var blev ni av, ljuva drömmar om en ny publik invasion? ett nytt mål att besöka? Var det bara tomma ord?…

Sen är det beklämmande att höra hur en fd ordföranden i verksamheten, med huvudet i sanden, pekar finger åt oppositionen för de säger nej – vi tror inte på det här.

En som pekar finger borde snarare ställa sig frågan – vad har jag gjort under alla dessa år? Istället för att likställa alla, som inte tänker som den politiska majoriteten, som “någon besserwisser kommer utifrån för att tala om för oss obildade töntar på̊ landsbygden vad som är rätt att tycka och tänka“!

När besökarna minskar från 80 000 eller 50 000 till nuvarande 12 000 måste man ju fråga sig vart de tagit vägen någonstans, kanske har de försvunnit i ett svart hål må hända?  När upp till 85 % av besökarna försvinner är det något som inte står rätt till! Men alla Wij-kramare ser nog inte det, de ser nog inte skogen för alla träd.

Vi ser inte att det framkommit något nytt som förändrar vår uppfattning i frågan. Vi tror inte att två mkr räddar Wij Trädgårdar. Ska Wij trädgårdar överleva måste en driftig företagare ta över och driva verksamheten utifrån affärsmässiga villkor, vilket vi upprepat flertalet tillfällen.

I Älvkarleby har man låtit en privat aktör ta ansvar för turismen, och det verkar gå alldeles utmärkt!