Vårdplatser försvinner, det är illa

Vårdplatser försvinner på Hudiksvalls sjukhus, det är illa. Om det är en stor konkurrens om vårdpersonal, hur blir man då en attraktiv och populär arbetsgivare som dels kan locka till sig ny personal men även förmår att behålla de man redan har?

Jag tror inte att en 40 miljoners bonus för ”trogen” tjänst är rätt väg att gå. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal under snart ett års tid på försök provat på sextimmarsdag för sjuksköterskor och undersköterskor. Detta har lett till bla. kortare operationsköer, förbättrat vården, gjort anställda nöjdare och arbetsplatsen mer populär. Det är att tänka nytt, fritt och längre än vad näsan räcker