Om du kan, bli inlagd på en onsdag!

I England har forskare studerat sambandet mellan vilken veckodag patienter remitteras och risken för att avlida inom 30 dagar.

Patienter som remitterades till sjukhus under helgen löpte högre risk att dö än patienter som remitterades under veckodagar. Det visar en studie som publicerats i BMJ (fd British Medical Journal).

Jämfört med patienter som remitterats på en onsdag var risken att dö inom 30 dagar signifikant högre för patienter som remitterats på en lördag eller söndag. Även patienter som remitterats på en måndag eller fredag hade något ökad risk att dö inom 30 dagar.

Tidigare studier i England och USA har visat liknande resultat. Författarna till studien pekar dock på att det inte går att visa att de extra dödsfallen som skett under helgerna hade kunnat förhindras.

Däremot anser de att siffrorna i den aktuella studien talar för att man bör utreda exakt vilka vårdtjänster som behöver förbättras under helgerna för att se till att patienter får bästa möjliga vård oavsett veckodag.

Jag konstaterade 2013, i en artikel i Arbetarbladet, att råka ut för en olycka på allt annat än kontorstid är förenat med otur eller dålig planering.

Det skulle vara väldigt intressant att få veta om det finns någon liknande uppföljning eller analys i vår region? Men även frågan om hur det säkerställs att patienter får bästa möjliga vård oavsett veckodag, utifrån en trolig lägre bemanning från fredag em, behöver belysas.

Stig Mörtman FP

Debattartikel publicerad i Arbetarbladet, helahalsingland.se, Din Lokaltidning och Gefle Dagblad