Vargen kom inte den här gången heller!

Under flera år har det ropats vargen kommer när det gäller ekonomin eller rättare sagt utebliven ekonomi hos Wij trädgårdar. Nu senast vid kommunfullmäktige i början av oktober. Där det av flera från den politiska majoriteten, dels i talarstolen men även under mötets ajournering, talade om att det var allvarligt läge -Wij trädgårdar går i konkurs i morgon om dom inte får pengar i dag!

Beslutet togs och trädgårdarna skulle få sina pengar för att undvika konkurs, dessbättre inte enhälligt då oppositionen inte ville ge några pengar. Men nu blir det riktigt intressant och skapar en situation som sätter majoritetens trovärdighet på spel.

Det var så bråttom att ge pengarna, för att undvika konkurs dagen efter fullmäktigemötet, men samtidigt var det ingen som begärde omedelbar justering av beslutet, vilket skulle gjort att man kunnat verkställa beslutet dagen efter dvs. ge bort pengarna.

Då protokolljusteringen skulle ske först två dagar senare medförde det att tog några dagar innan pengarna kunde betalas ut. Men då hade ju Wij trädgårdar redan gått i konkurs, om det var som den politiska majoriteten sade i, eller utanför, talarstolen!

Hade pengarna delats ut innan beslutet justerats hade det varit olagligt och det blivit överklagat. Betalades pengarna inte ut dagen efter, var det ju inte så som den politiska majoriteten sa, dvs. de lyfte fakta om situationens allvar till oanade höjder (andra skulle kallade det för lögn)!

Jag vet inte vad vilket är mest skadligt för skattebetalarna i Ockelbo; en politisk majoritet som inte håller sig till sanningen eller en politisk majoritet som inte vet vad man kan och får göra?