Är det skillnad på pengar och pengar!

Vid kommunfullmäktigemötet den 14 december blev bland annat vi liberaler återigen beskyllda för att vilja försätta Wij trädgårdar i konkurs! Detta för att vi inte ville bevilja en förlängning av ett borgensåtagande samt ett lån som löper ut vid årsskiftet, om totalt 2 mkr.

Det är pengar till en verksamhet som enligt kommunen skapar betydande intäkter. Under en tio års period ökade den turistiska omsättningen från 63 mkr/år till 111 mkr/år dvs en ökning om ungefär 76%. Vilket i sig låter imponerande men om det sätts i ett sammanhang, där man exempelvis jämför med förändringar i bensinpriset ser man att under samma period ökade bensinpriset med 66%, blir inte ökningen så dramatisk som det ges sken av!

Vi ser inte att det framkommit något nytt som förändrar vår uppfattning i frågan. Vi tror inte att dessa två mkr räddar Wij trädgårdar i nuvarande form. Ska Wij trädgårdar överleva måste en driftig privat aktör ta över och driva verksamheten utifrån affärsmässiga villkor, vilket vi upprepat flertalet tillfällen. I Älvkarleby har man låtit en privat aktör ta ansvar för turismen, och det verkar gå alldeles utmärkt!

Men det är inte den stora poängen. Det är snarare hur lättvindigt en kommun ger stora pengar till vissa verksamheter medan det i andra fall ställs väldigt höga krav för att få brödsmulor i sammanhanget.

Exempelvis när föreningslivet, där våra barn och ungdomar fostras dels att ta hand om kropp och själ men även att bli goda samhällsmedborgare, ansöker om stöd till sina verksamheter då avkrävs de; årsmötesprotokoll, bokslut inkl. resultat- och balansräkning, revisions- och verksamhetsberättelse för senaste avslutade verksamhetsår. Verksamhetsplan och budget för det år som ansökan gäller. Föreningens stadgar samt policy mot alkohol, narkotika, dopingpreparat samt tobak.

Pust – det är en diger information som krävs! Men för att bevilja miljonbelopp räcker det med ett enkelt papper som säger – vi behöver mer pengar!

Det kanske är den stora skillnaden mellan den politiska majoriteten och oppositionen. Istället för att satsa pengar på de som åker härifrån och monumentbyggande, vill vi liberaler satsa på de som redan bor här och aktiviteter som lockar till inflyttning.

Stig Mörtman (L)

Debattartikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad