Varför får psykiskt sjuka sämre vård?

2010 skrev dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Lars-Erik Holm i DN att psykiskt sjuka får sämre vård än andra då de drabbas av fysisk sjukdom. Dödligheten i exempelvis stroke och lungcancer är högre för dem med psykisk sjukdom och det är ytterst landstingen/regioner som är ansvariga för att jämna ut dessa olikheter.

För att nå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen bör sjukvården prioritera dem som har störst behov. Psykiskt sjuka är en extra utsatt grupp, som därför bör ges särskild uppmärksamhet inom vården. I den utvärdering som socialstyrelsen gjorde 2010 av den psykiatriska vården visades snarare på det motsatta. Personer med psykisk sjukdom får inte samma goda vård som andra, de dör också betydligt oftare än andra i somatiska, det vill säga kroppsliga, sjukdomar som går att förebygga eller behandla.

Psykiskt sjuka får inte heller tillgång till rekommenderade läkemedel i samma utsträckning som andra. De blir dessutom i högre utsträckning inlagda på sjukhus för somatiska sjukdomar som med adekvat behandling hade kunnat tas om hand i den öppna vården.

Tre år senare, 2013, konstaterade Socialstyrelsen återigen att kroppsliga sjukdomar som behandlas framgångsrikt i den övriga befolkningen kan om de drabbar en kvinna eller man med en allvarlig psykisk störning leda till att hon dör 15 år i förtid, medan hans liv förkortas med 20 år.

Dessvärre har jag gjorts medveten om fall, här i vår region, där patienten eller dess anhöriga upplever att de varken fått den vård eller det bemötande de förtjänar eller är i behov av.

Därför hoppas jag det nya året, och kanske med tomtens hjälp, medför att det säkerställs att personer med psykisk sjukdom får en god vård och att en hög dödligheten i somatiska sjukdomar i denna grupp minskar.

Ingen ska behöva dö i behandlingsbara sjukdomar bara för att hon eller han är psykiskt sjuk.

Stig Mörtman (L)
Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Debattartikel publicerad i bla Arbetarbladet, helahalsingland.se, Gefle Dagblad och Din Lokaltidning