Från folkpartist till liberal

När 2015 startade var jag folkpartist och 2015 slutade med att jag var liberal! Nu var namn bytet ingen stor sak i sig då jag alltid varit liberal eller egentligen frisinnad liberal men rent praktiskt för vår lilla förening i Ockelbo ställer det till bekymmer. Allt material som föreningen skaffat måste på nytt köpas in och det är bekymmersamt för en liten föreningen.

Annars har det politiska året inneburit en hel del opinionsarbete både lokalt i kommunen men även inom regionen. Jag har i media, och även regionfullmäktige, lyft frågor såsom hur säker är hanteringen med och kring allas våra patientdata? Vidare om varför det inte satsas mer på primärvården, satsningar man mångfald har igen då patienter slipper uppsöka sjukhus för vård som enklare och billigare kunnat tas om hand inom primärvården. Även frågan om behovet av läkemedelsgenomgångar med äldre vilket minskar risken för akuta inläggningar av äldre på sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar.

På det kommunala planet har det ensidiga stödet till viss turistverksamhet funnits med i opinionsarbetet. Speciellt om hur enkelt det är att få stöd i mångmiljon klassen medan det för de flesta inom föreningslivet krävs väldigt mycket pappersexercis för att få i sammanhanget brödsmulor.

Under året har 25 artiklar blivit publicerade, 15 interpellationer ställda i region och kommunfullmäktige och 7 motioner inlämnade till detsamma.